top of page
Moms and Babies

Pedagogisch beleidsmedewerker

Pedagogisch coach

De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan in de praktijk. Zij richt zich op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van pedagogisch medewerkers bij het begeleiden van een groep kinderen door middel van coaching, ondersteuning en door te adviseren. Het doel van de pedagogisch coach is om de pedagogisch medewerkers te coachen vanuit het beleid van de organisatie met als uitgangspunt de kwaliteit van de dagelijkse werkzaamheden te verbeteren. Coachen is gericht op het groei en ontwikkelingsproces van de pedagogisch medewerker en hierbij wordt dan ook uitgegaan van de inbreng en de vraag van de medewerker.  De pedagogisch coach helpt pedagogisch medewerkers bij het signaleren van eventuele knelpunten in hun werkzaamheden kennis en vaardigheden en achterhaalt welke coaching behoeften er spelen. Aan de hand daarvan stelt zij, samen met de medewerker(s) een coachingsplan op. Dit kan zowel een individueel als een groepsgericht plan zijn.  Anderzijds kan de pedagogisch coach structurele knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers, kwaliteit van werkzaamheden en/of processen, methoden en programma’s signaleren.  De pedagogisch coach treedt afhankelijk van de situatie en de behoeften begeleidend, stimulerend of bemiddeld op. De pedagogisch speelt in op wat zij signaleert door middel van bijvoorbeeld het organiseren van trainingen gericht op deskundigheidsbevordering en bespreekt vorderingen. Zij evalueert de inhoud en lesvorm en coacht medewerkers hierop binnen de dagelijkse praktijk. Zij bewaakt de kwaliteit van het functioneren van de pedagogisch medewerkers door op verschillende momenten door het jaar heen te evalueren met de medewerker aan de hand van het opgestelde coachingsplan. De pedagogisch coach neemt het voortouw bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering. Dit kan zich naast ondersteunen en coachen van pedagogisch medewerkers tevens uiten in het bijstellen/verbeteren van het beleidsplan. Wij zetten de pedagogisch coach in voor totaal 90 uur gedurende het jaar verdeeld over alle medewerksters.

Pedagogisch beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met het bewaken van de uitvoering van het beleidsplan. Daarnaast zorgt zij voor nieuw beleid en de eventuele aanpassing van het oude beleid.  Wij hanteren 50 uur inzetbaarheid van de beleidsmedewerker.

bottom of page