top of page
Mother and Son

Ouders en Samenwerkingen

Ouders en Samenwerkingen

 • Nieuwsbrief

 • Het wisselende Thema Speelplezier

 • Praktische informatie en organisatie

 • Zorgroute met oudergesprekken

 • Notulen Ouder Commissie

 • Pedagogisch beleid en protocollen

 • Ouderbeleid

 • Inspectierapport

 • 4-ogen principe (protocol cameratoezicht)

 • Myalbum.com/kleinduimpje foto's van de kinderen 

Risico-inventarisatie (jaarlijkse controle door de GGD)

 • Veiligheid en ziektebeleid

 • Gezondheidsbeleid

 • Hygiëne beleid

 • Arboplan

 • Sociale veiligheid

 • Bedrijfshulpverleningsplan

 • Klachtenreglement degeschillencommissie.nl

 • Meldcode Klein Duimpje huiselijk geweld en kindermishandeling

Ter inzage op locatie

bottom of page